Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Ełku


nr rachunku bankowego:
71 9331 0004 0000 0008 0884 0001


kod Swift Banku: POLUPLPR


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL71 9331 0004 0000 0008 0884 0001